Om biodlingen

Biodlingen är väldigt liten i nuläget och mer av ett fritidsprojekt. Det rör sig, just nu, om 8 produktionssamhällen av varierande storlek (eftersom det är tidigt på säsongen) och tre avläggare. Viss drottningodling kommer också att ske i år.

All honungshantering sker i mitt eget kök och jag kan garantera att hygienkraven följs.