Svärmfångst

Om det nu skulle vara så att ni är i behov av att någon kommer och hämtar en svärm som satt sig på ett dumt ställe får ni gärna höra av er. Är det i ”närområdet” och tämligen okomplicerat kostar det inget men kräver det en längre arbetsinsats, eller att ni vill behålla svärmen själva, kanske vi får diskutera litet.

Bin bosätter sig också ibland på, för oss, tokiga platser som i väggar och skorstenar. Dessa uppdrag är definitivt mer komplexa men inte alls omöjliga. Det finns de som vill använda anticimex och kemikalier men detta kommer fortfarande kräva en sanering av ev. honung för att inte locka till sig andra djur. Sedan är det ju alltid roligare om bina omlokaliseras och får leva vidare…