Om biodlingen

Biodlingen är väldigt liten i nuläget och mer av ett fritidsprojekt än en inkomstkälla. Det rör sig, just nu, om 13 produktionssamhällen av varierande storlek. Viss drottningodling kommer också att ske i år.

All honungshantering sker i mitt eget kök och jag kan garantera att hygienkraven följs.