Svärmfångst

Bisvärm i centrala Varberg
En svärm i ett träd. Centrala Varberg.

Bin svärmar ibland om man inte håller efter dem med regelbundna kontroller (och ibland trots att man sköter sig). Skulle det vara så att ni finner en svärm hemma är ni välkomna att kontakta mig så hjälper jag er att avlägsna den

Är det i ”närområdet”, det vill säga Varberg, och tämligen okomplicerat kostar det inget. Skulle det däremot kräva en längre arbetsinsats, eller att ni vill behålla svärmen själva, kanske vi får diskutera litet.

Bin bosätter sig också ibland på, för oss, tokiga platser som i väggar och skorstenar. Dessa uppdrag är definitivt mer komplexa men inte alls omöjliga. Det finns de som vill använda Anticimex och kemikalier men detta kommer fortfarande kräva en sanering av ev. honung för att inte locka till sig andra djur. Sedan är det ju alltid roligare om bina omlokaliseras och får leva vidare…